Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /var/www/vhosts/acrfilo.com/httpdocs/wp-content/plugins/caleader-demo-installer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128

Deprecated: Required parameter $meta follows optional parameter $end in /var/www/vhosts/acrfilo.com/httpdocs/wp-content/plugins/caleader-listing/search-form.php on line 15

Deprecated: Required parameter $endpoint follows optional parameter $args in /var/www/vhosts/acrfilo.com/httpdocs/wp-content/plugins/caleader-core/breadcrumb-navxt/class.bcn_rest_controller.php on line 64
Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni – ACR Filo Kiralama

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

ACR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Bu Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ACR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, www.acrfilo.com adlı internet sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metin ile sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve “Zorunlu Çerezler” dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. Ancak belirtmek isteriz ki, internet sitemizde kullandığımız tüm çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla özenle hareket ettiğimizi ve yapılan her değişikliği internet sitemizde güncel olarak yayınladığımızı bildiririz. 1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ 1.1. KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ Çerezler, kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. www.acrfilo.com adlı internet sitemizde kullanım sürelerine göre sadece kalıcı çerezler kullanılmaktadır. 1.2. BİRİNCİ TARAF VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. www.acrfilo.com adlı internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerezler kullanılmaktadır. 1.3. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ www.acrfilo.com adlı internet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır: 1.3.1. ZORUNLU ÇEREZLER: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Devre dışı bırakıldığı takdirde internet sitemizin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir. 1.3.2. İŞLEVSEL ÇEREZLER: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır. 1.3.3. PERFORMANS / ANALİTİK ÇEREZLER: İnternet sitemizde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. İnternet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. 2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER 2.1. ZORUNLU ÇEREZLER, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun”un 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının f bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 2.2. İŞLEVSEL ÇEREZLER, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun”un 5. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 2.3. PERFORMANS / ANALİTİK ÇEREZLER, internet sayfamızı ziyaret eden kullanıcıların davranışlarını analiz ederek istatistiksel veri elde etmemizi sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, “Kanun”un 5. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ÇEREZİN İSMİ

ÇEREZİN AMACI

ÇEREZ

TİPİ

ÇEREZİN SAKLAMA SÜRESİ

cookielawinfo- checkbox- analytics

Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, “Analytics” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır.

BİRİNCİ

TARAF

11 ay

cookielawinfo- checkbox- functional

Tanımlama bilgisi, “İşlevsel”

kategorisindeki tanımlama bilgileri için kullanıcı onayını kaydetmek için GDPR tanımlama bilgisi onayı tarafından ayarlanır.

BİRİNCİ

TARAF

11 ay

cookielawinfo- checkbox- necessary

Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerezler, “Gerekli” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır.

BİRİNCİ

TARAF

11 ay

cookielawinfo- checkbox- performance

Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, “Performans” kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır.

BİRİNCİ

TARAF

11 ay

viewed_cookie

_policy

Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi

tarafından ayarlanır ve kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğini saklamak için kullanılır. Herhangi bir kişisel veri saklamaz.

BİRİNCİ

TARAF

11 ay3. İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla “Şirketimiz” tarafından işlenen verilerin sahibi

olarak “Kanun”un 11. maddesi uyarınca;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. “Kanun” ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin “Kanun”a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

.

Veri sahibi olarak yukarıda bahsi geçen haklarınızı aşağıdaki yollardan herhangi biri ile kullanabilirsiniz.

 info@acrfilo.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 Islak imzalı dilekçenizi “Acarlar Mah. Şenkaya Çıkmazı Sok. No:2/5 Beykoz / İSTANBUL” adresine iadeli taahhütlü posta gönderebilirsiniz.

 Dilekçenizi elektronik imza ile imzalayarak acrfilokiralama@hs01.kep.tr adresine 
kayıtlı elektronik posta gönderebilirsiniz.

4. ÇEREZ AYARLARI
İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Tarayıcılarınız vasıtasıyla çerez kullanımına dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir:

TARAYICI İSMİ

AÇIKLAMALAR

Google

Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer

Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesinin ardından “Seçenekler” görselini tıklayarak ve “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera

Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek

“Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçerek “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.