ACR Filo KVKK Politikası

ACR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

ACR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ (”Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyum kapsamında Kanunun öngördüğü ilkeleri benimseyerek kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması kapsamında tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekte ve bu kapsamda azami özen ve yükümlülüklerimizle hareket etmekteyiz.
Bu kapsamda düzenlenen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kişisel verisi işlenen
gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASININ KAPSAM VE AMACI

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile kişisel veri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerin açıklamaktadır. Şirketimizin çalışanlarının kişisel verlerinin toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin veri işleme faaliyetleri bu politika kapsamında olmayıp, “Acr Filo Kiralama A.Ş Çalışan ve Stajyer Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası” ayrıca düzenlenmiştir.

2. ŞİRKETİNİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİ KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1.VERİ SAHİPLERİ

Politikamız kapsamında açıklanan “veri sahipleri” şirketimizin çalışanları ve stajyerleri haricindeki diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır. Bu kapsamda, veri sahibi kategorileri aşağıdaki gibidir:

VERİ SAHİPLERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMALAR

MÜŞTERİ

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler

MÜŞTERİ ADAYI

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmak isteyen ancak henüz sözleşmesel ilişki içerisinde olmayan gerçek kişiler

ZİYARETÇİ

Şirketimizin Acarlar Mah. Şenkaya Çıkmazı Sk. No:2/5 Beykoz İstanbul adresinde bulunan showroomu ziyaret eden gerçek kişiler ile www.acrfilo.com adlı internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişiler

ÇALIŞAN ADAYI

Şirketimize özgeçmiş veya ilgili bilgilerini göndererek ya da başka yöntemlerle başvuruda bulunan gerçek kişiler

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VE YETKİLİSİ

Şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu işyeri çalışanları ve yetkilileri

ŞİRKET HİSSEDARI / ORTAK

Şirketimizin hissedarı olan gerçek kişiler

2.2.VERİ İŞLEME AMAÇLARI

ACR Filo Kiralama Anonim Şirketi olarak elde edilen kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla
işlemekteyiz :

VERİ KATEGORİSİ

VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

MÜŞTERİ

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve

Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

MÜŞTERİ ADAYI

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan

Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

ZİYARETÇİ

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan

Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VE YETKİLİSİ

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve

Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

ŞİRKET HİSSEDARI /

ORTAK

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

2.3. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 

ACR Filo Kiralama Anonim Şirketi olarak elde edilen kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kategorize ederek işlemekteyiz :

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMALAR

KİMLİK

Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Uyruğu, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne ve Baba Adı, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Seri no, Ehliyet, Nüfus Cüzdanı ve Pasaport gibi belgeler v.b.

İLETİŞİM

Telefon numarası, adres, e-posta, Kayıtlı elektronik posta adres,

fax bilgisi v.b.

LOKASYON

Müşterilerimizin bulunduğu yerin konum bilgisi

HUKUKİ İŞLEM

Şirketimizin taraf olduğu dava dosyaları ile hukuki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin tesisi için işlenen verileri v.b. Bilgiler

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik

kayıtları ile bu ürün ve hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleriv.b.

FİZİKSEL MEKAN

GÜVENLİĞİ

Ziyaretlerimizin giriş çıkış kamera kayıtları v.b.

İŞLEM GÜVENLİĞİ

Ziyaretçilerimizin internet sitesi giriş çıkış bilgileri ve log

kayıtları v.b.

FİNANS

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile iş ilişkisi sebebiyle elde ettiği iban, banka bilgisi, banka hesap numarası v.b. Bilgiler ile şirketmiz ortaklarının malvarlığı ve finansal bilgileri

MESLEKİ DENEYİM

Çalışan adayının şirketimiz ile paylaştığı ve diploma bilgisi, gidilen kurs, meslek içi eğitim v.b. Bilgileri

PAZARLAMA

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin kişisel veri sahibinin kullanım amacı ve ihtiyaçları doğrultusunda pazarlamasının yapılabilmesi için işlenen verileri v.b. Bilgiler

GÖRSEL VE

İŞİTSEL KAYITLAR

Fiziksel mekan güvenliği haricindeki gerçek kişilerden elde

edilen fotoğraf ve kamera kayıtları bilgisi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Müşterilerimizin ehliyet verisi kapsamında alınan kan grubu ve kullanılan cihaz ve protez bilgileri

DİĞER BİLGİLER-

TAŞIT BİLGİSİ

Müşterilerimizle ilişkili olan araçlar ve bilgileri

3. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

ACR Filo Kiralama Anonim Şirketi olarak kişisel verileri web sitesi, sözleşme formları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, mail ya da diğer iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik veya yazılı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen ”Kişisel verilerin İşlenme Şartları”na ve aynı kanunun 4. Maddesinde belirtilen “Genel İlkeler”e uygun olarak toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

ACR Filo Kiralama Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almış ve bu kapsamda da azami özen göstermekte olduğumuzı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi, verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek için güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi kullanmaktayız.
Buna ek olarak, web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz de sistemlerimize SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Bu kapsamda,

 • Kişisel verilerinizin alındığı web sitesi tüm alanlar SSL ile korunur,
 • Web sitesinden toplanan kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulur ve uygulamaya alınır.
 • Kağıt ortamdaki kişisel verileriniz mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilir ve sadece yetkili

kişiler tarafından erişilebilir.

Tüm bu önlemlere rağmen Şirketimize ve sistemlerimize yapılan saldırılar sonucu verilerinizin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alacağımızı bildiririz.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yalnızca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar, şirket ortaklarımız, tedarikçi ve çalışanları ile paylaşılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLANMA SÜRELERİ

“Şirketimiz” işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca “Kanun” ile uyumlu olarak muhafaza eder.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

SÜRE

KİMLİK

Yıl

10

İLETİŞİM

Yıl

10

LOKASYON

Yıl

10

ÖZLÜK

Yıl

10

HUKUKİ İŞLEM

Yıl

10

MÜŞTERİ İŞLEM

Yıl

10

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ

Ay

1

İŞLEM GÜVENLİĞİ

Yıl

10

FİNANS

Yıl

10

MESLEKİ DENEYİM

Yıl

10

PAZARLAMA

Yıl

5

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

Yıl

10

SAĞLIK BİLGİLERİ

Yıl

10

DİĞER BİLGİLER-TAŞIT BİLGİSİ

Yıl

10

7. İLGİLİ KİŞİLER’İN HAKLARI VE BU HAKLARI NASIL
KULLANABİLECEKLERİ

“Şirketimiz” tarafından işlenen verilerin sahibi olarak “Kanun”un 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • “Kanun” ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin “Kanun”a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahibi olarak yukarıda bahsi geçen haklarınızı aşağıdaki yollardan herhangi biri ile
kullanabilirsiniz.

 • info@acrfilo.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Islak imzalı dilekçenizi “Acarlar Mah. Şenkaya Çıkmazı Sok. No:2/5 Beykoz / İSTANBUL”

adresine iadeli taahhütlü posta gönderebilirsiniz.

elektronik posta gönderebilirsiniz.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

ACR Filo Kiralama Anonim Şirketi olarak, sözleşme formları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, mail ya da diğer iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik veya yazılı olarak Kanun’un

5.maddesinde belirtilen ”Kişisel verilerin İşlenme Şartları”na uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz, “Kanun”un madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca işleme amacının gerekli kıldığı ve yukarıda açıklanan “Kişisel Veri Saklanma Süreleri”kısmında belirtilen süreler boyunca saklamaktayız.

Bu sürelerin sona ermesi durumunda Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silmekte, yok etmekte ya da anonim hale getirmekteyiz.